CONTACT


Wilt u meer informatie ontvangen over onze dienstverlening of heeft u een vraag, stuur dan een mail naar info@trainiq.nl, vul onderstaand formulier in of bel ons op ons telefoonnummer: 06-81800993.


We reageren binnen 24 uur op uw vraag. En waar gewenst zitten we binnen zeven werkdagen met u aan tafel voor een goed gesprek.
U bent op zoek naar een sales oplossing, een mogelijkheid, een aanpak of een antwoord. En als u de indruk krijgt dat we iets voor u kunnen betekenen dan is dat waarschijnlijk ook zo.
Laat het ons eens beoordelen, daartoe nodigen we u uit. We verrassen u graag met de snelheid en accuraatheid van onze reactie.
Uw privacy
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap