Werken als Interim Sales Professional

Algemeen

Interim professionals willen werken binnen een ondernemend netwerk dat waarde toevoegt. Een netwerk dat inspireert met kennis(sen) en actief onderneemt om interessante opdrachten te verwerven. U bent welkom in ons netwerk om kennis en ervaring met elkaar te delen

TrainiQ heeft een ambitieuze groeidoelstelling; niet alleen wat betreft omzet maar ook wat betreft mensen. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe collega's, ervaren consultants en interim managers. Voor projecten in vaste dienst of op projectbasis.

Ben je een daadkrachtige, ondernemende professional en wil je investeren in jezelf, jouw collega's en de ambities van trainiQ? Wij bieden ruimte en kansen om jezelf te ontplooien door de afwisseling van projecten en de mogelijkheid om binnen trainiq te ondernemen. Daarnaast staan plezier en ambitie hoog in het vaandel.

Graag komen we in contact met ervaren sales professionals en doorgewinterde seniors die samen willen werken met trainiQ. Vanuit een interim verband verricht je diverse projecten op het gebied van sales en sales trainingen.
Vacatures

• Interim Sales Professionals

Voor diverse toonaangevende opdrachtgevers is trainIQ op zoek naar interim sales professionals (ZZP-ers), die evenals trainiQ kwaliteit hoog in hun vaandel hebben staan.

• Interim training Consultants

Voor diverse toonaangevende opdrachtgevers is trainiQ op zoek naar interim training consultants, die willen werken als trainer voor sales en acquisitie trainingen in aansprekende omgevingen.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap