Project- of tijdelijke capaciteit nodig?

trainiQ is in het (continu) verbeteren van uw sales(proces). Maar bij wie moet u zijn voor de invulling van project(roll)en of tijdelijke vacatures, zoals een interim Salesmanager of een accountmanager? Voor capaciteit die flexibel inzetbaar moet zijn en die tegelijkertijd integer, betrouwbaar en professioneel is kunt u ook bij trainiQ terecht.

trainiQ heeft direct of op zeer korte termijn de volgende professionals beschikbaar:
• Interim sales managers
• Interim accountmanagers


trainiQ hanteert een filosofie dat kwaliteit niet duur betaald hoeft te worden. Wij managen onze organisatie op een zelfde manier als we bij u zouden doen. Deze filosofie leidt voor u tot concurrerende tarieven.

Heeft u belangstelling in consultancy-op-detacheringsbasis, neemt u dan contact met ons op. U kunt een email sturen naar
info@trainiq.nl of bellen op ons telefoonnummer 06-81800993.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap