Succes is iets van ons samen


Bonussystemen in deze tijd, kan dat nog wel?

TrainiQ omarmt de filosofie van het Nieuwe Werken.
Het elkaar ruimte bij de boei kunnen geven is namelijk essentieel om goed te kunnen netwerken. Daardoor haalt de een vandaag als eerste de finish. En de ander een volgende keer.

Wil je een geldelijke beloning voor het aangeven van een zogenaamde gelopen-race kans, dan moet je dat gewoon melden. trainiQ hanteert interessante beloningsvormen, variŽrend van een vast bedrag tot een variabel percentage van de omzet.

Zonder ons goede (partner-) netwerk kunnen wij niet optimaal presteren. Onze netwerkpartners profiteren hierdoor mee van de groei die trainiQ mede dankzij hen kan doormaken.


Stuur ons een tip of kans, via
info@trainiq.nl of vul ons contactformulier in.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap