Sales Centers

TrainiQ is een kennisintensieve organisatie. Wij zijn continue bezig onze deskundigheid en kennis te verbreden en te verdiepen. Opgedane kennis en expertise delen we met elkaar in zogenaamde Sales Centers. Naast kennisdeling staat in deze centra het praktisch toepasbaar maken van deze kennis voor onze opdrachtgevers centraal. Klik op ťťn van de onderstaande centra en lees meer over de producten en diensten die ontwikkeld zijn door het betreffende center.
Sales Intelligence (SI)

Sales Intelligence houdt zich bezig het real time meten en beheersen van uw salesproces en salesfunnel. Het behelst continue procesverbetering en -innovatie (o.a. m.b.v. BPMS en SoA), performance management, selectie en implementatie van Sales-systemen. Lees hier meer over het QC SI.

Training
Training houdt zich bezig met het verbeteren van uw belangrijkste asset, uw sales personeel. Onze kracht ligt in het vertalen uw speciale behoefte naar het op maat maken van Sales, Proces en Performance trainingen. Lees hier meer over het Sales Center Training.

Interim management
Interim management richt zich op het detacheren van sales en accountmanagement professionals, ter ondersteuning van de implementatietrajecten. Uw mensen zijn immers direct betrokken bij onze projecten, waardoor het bestaande werk opgevangen moet worden. Daarnaast kunnen wij onze professionals inzetten bij zwangerschapsverlof of langdurige afwezigheid van uw professionals. Lees hier meer over het Sales Center Interim management.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap