Parttime Sales

Parttime commerciŽle rechterhand
Het midden- en kleinbedrijf, maar ook top-MKB, heeft vaak behoefte aan een permanente invulling van het commercieel management. Toch kan deze vraag niet altijd op fulltime basis ingevuld worden.
trainiQ heeft als oplossing Parttime Sales. Wij zijn dan een aantal uren of dagen per week de strategisch denkende commerciŽle rechterhand van een DGA.

De parttime sales
De parttime sales participeert volledig in het salesteam van uw organisatie en neemt de volle verantwoording voor het takenpakket. De parttime sales levert aantoonbare meerwaarde. Daadkracht en autoriteit zijn essentieel, net als affiniteit voor de betreffende branche. Dit alles maakt hem voor u een ideale sparringpartner.


Flexibele inzet
Met name voor bedrijven die willen doorgroeien, nieuwe markten willen aanboren en behoefte hebben aan hoogwaardige managementkennis, is Parttime Sales een uitstekende oplossing. Omvang en planning van de inzet worden exact afgestemd op de behoefte van de onderneming. Wanneer deze behoefte na verloop van tijd verandert, verandert dus ook de inzet. Parttime Sales is flexibel, goedkoop en gericht op het leveren van meerwaarde.


Meer weten over Parttime Sales of andere parttime oplossingen van
trainiQ? Mail ons: info@trainiq.nl of bel ons voor een vrijblijvend gesprek: 06-81800993.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap