Crisis of kans? Juist nu is de kans om het verschil te maken!


Meer aandacht voor sales

Kom op voorsprong via Sales intelligence

TrainiQ is van mening, dat er nog veel efficiency te behalen is in uw salesprocessen. Door juist nu hier aandacht voor te hebben, kunnen verborgen winsten zichtbaar gemaakt worden. Vaak zijn de verbeteringen direct in te voeren en dat merkt u direct in de kosten; u kunt snel profiteren van slimmere processen tegen lagere kosten!

Op weg naar Sales control!
Beheersing van het Market-to-Cashproces en de verkooporganisatie.

Wilt u meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend
contact met ons op, of vraag een offerte aan voor een quickscan.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap