Dienstverlening

Introductie
Onze dienstverlening bestaat uit het adviseren en implementeren van sales oplossingen en het bieden van (tijdelijke) ondersteuning binnen uw Sales(proces). Onze dienstverlening is niet beperkt tot ťťn branche. Onze diensten bieden wij altijd vanuit onze sales visie, op het gebied van sales management, performance management (BI) en een combinatie van beide vakgebieden in sales intelligence (BPI) . Onze kennis houden wij op peil via onze Sales Centers.

Our business is new business
Consulting

TrainiQ is een pragmatische dienstverlener op het gebied van sales management Onze dienstverlening bestaat uit het optimaliseren van het sales apparaat van onze klanten, vanuit onze.

Lees meer....


Training

Wij verzorgen diverse trainingen:

• sales improvement
• Procesdenken
• Finance for non-financials

Lees meer....

Interim Management

Hoe kunt u de prestaties van uw sales en uw organisatie blijvend verbeteren? Hoe waarborgt u de continuÔteit? Hoe realiseert u ingrijpende strategische, bestuurlijke en operationele verandering? Verbeteren is een constante drijfveer van organisaties. Veranderingen in de strategie of organisatiestructuur leiden vaak tot de vraag om een externe begeleider. Onze interim managers hebben ruime ervaring als crisis- en verandermanager en helpen u graag.

Tot slot bieden wij nu ook diverse parttime oplossingen, speciaal voor organisaties die slechts af en toe bijvoorbeeld een accountmanager new business nodig heeft.

Naast het uitgangspunt dat de werkzaamheden minimaal op hetzelfde kwaliteitsniveau uitgevoerd moeten worden als door uw eigen medewerkers, kijken onze professionals tevens naar mogelijkheden om uw processen efficiŽnter in te richten.

Lees meer....

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap