Consulting

Introductie
Onze dienstverlening bestaat uit het adviseren en implementeren van sales oplossingen. Onze dienstverlening is niet beperkt tot ťťn branche. Onze diensten bieden wij altijd vanuit onze integrale sales visie, op het gebied van Sales management, performance management (BI) en een combinatie van beide vakgebieden in sales intelligence. Onze kennis houden wij op peil via onze Sales Centers.

Onze adviesdiensten bestaat uit twee onderdelen:
• Management Consulting
• Process Consulting.

Doelstelling van onze adviesdiensten:
het succesvol doorvoeren van veranderingen bij onze klanten
samen met onze klanten.
Een integrale visie op en aanpak voor organisatie (-inrichting), processen, informatie (-systemen) en mensen
Management Consulting

Onze Management Consultants helpen u met het richten van uw Sales strategie en het inrichten van uw salesprocessen. Onze adviezen hebben betrekking op het maken van de juiste keuzes voor uw organisatie op het gebied van salesmanagement en salesintelligence
Process consulting

Onze adviseurs helpen organisaties bij het verbeteren van de operationele bedrijfsvoering door het inrichten, vastleggen, implementeren en toetsen van de salesprocessen en het bieden van ondersteuning bij het boven water krijgen van KPI's op operationeel niveau.

Daarnaast helpen onze adviseurs samen met u voor de implementatie van informatiesystemen welke ingezet worden ter ondersteuning van een efficiŽnte en effectieve uitvoering van uw salesproces.

Lees meer.....
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap